Shuttlenieuws Oktober 2020

Lees hier het nieuwe shuttlenieuws met onder meer een update omtrent de ontwikkelingen van het coronavirus per 14 oktober 22:00, de vacatures in de feestcommissie voor het 50-jarig jubileum, een voorstelrondje van onze competitiespelers en de vooraankondiging van de ALV!

Shuttlenieuws #4

Lees hier het shuttlenieuws! In dit shuttlenieuws kun je onder andere lezen: opgave competitie 2019-2020, kind-oudertoernooi, website BC Drunen, nieuwe leden bestuur en aftreden zittend bestuur.

De notulen van de jaarvergadering zijn hier te lezen.