IN MEMORIAM – THEO VELTHUIZEN

Theo VelthuizenOp 27 december 2017 is onze voorzitter, Theo Velthuizen, op een veel te jonge leeftijd van 66 jaar overleden. Theo was al geruime tijd ziek en heeft hier lang tegen gevochten, maar heeft het gevecht uiteindelijk verloren.

Met zijn positiviteit en gedrevenheid heeft hij veel voor BC Drunen betekend, vooral in de bijna 17 jaar dat hij de voorzittershamer hanteerde.

Ook tijdens zijn ziekte bleef Theo zich nog volop inzetten voor onze vereniging. Wij zijn Theo daar erg dankbaar voor.

Wij zullen Theo herinneren als een warme man die altijd geïnteresseerd was in anderen en zich onvoorwaardelijk inzette voor de mensen in zijn omgeving. Wij wensen zijn vrouw Lia, zijn drie kinderen Judith, Rob en Theo, en zijn kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.